JUL OG NYTTÅR

Nyttårsdag

 

Hjem                      Kristi åpenbaringsdag      

 


                              1. rekke                                2. rekke                                3. rekke

GT:                       4 Mos 6,22-27                      Salme 103,13-18                  Salme 72,17-19

NT:                        Fil 2,5-11                              Apg 4,8-12                           Rom 10,8b-13

Evangelietekst:     Luk 2,21                               Matt 1,20b-21                       Matt 18,19-20

 

 

Fortelling:             Matt 1,18-25

Poetisk tekst:         Salme 8, 4-5 / 7 / 8-9 Omkved: v 10

 


 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Nyttårsdag er julens oktav, den åttende dagen, dagen for omskjærelsen av jødiske guttebarn. Jesus ble omskåret og fikk navnet Jesus, Luk. 2,21. Tyngdepunktet har med tiden blitt lagt på navngivingen og ikke omskjærelsen og dagen har fått tilleggsnavnet Jesu navnedag. Som en rød tråd gjennom alle tre tekster går navnet, profeten Jesaja formidler Guds ord og Gud sier at han har ”kalt deg ved navn” og at han er med deg. Epistelteksten er hentet fra fortellingene om den første tid etter pinseunderet i Jerusalem. Peter og Johannes var blitt fengslet og når de står får rådsherrene blir Peter fylt av Den Hellige Ånd og sier at det er ikke frelse i ”noe annet navn” enn Jesus Kristus.

Nyttårsdag er også første dag i et nytt år og det gir oss en ramme om feiringen av Jesu navnedag. Inn i et nytt år skal vi få tale om ham som er sentrum i og hvems navn gir overskrift til hver dag i det nye året. Jfr. kollektbønnen, ”La det år som ligger foran oss, være helliget i hans navn,”.

Liturgisk analyse

 

 

Salmeforslag

Denne dagen er det en salme vi vanskelig kommer utenom:

NoS 86 – Navnet Jesus blekner aldri

Omkved: Navnet Jesus må jeg elske,

Det har satt min sjel i brann.

Ved det navnet fant jeg frelse,

Intet annet frelse kan.

NoS 84 – Saligheten er oss nær

  Brorsons salme vektlegger også Jesu navn og dets betydning, se spesielt v. 2 og 4.

NoS 308 – Alt står i Guds faderhånd

 

Salmelister

85

 

 

 

 

307

 

 

 

 

    71

 

 

 

 

86

 

 

 

 

710

 

 

 

 

487

 

 

 

 

308