FASTETIDEN

4. søndag i fastetiden

 

Hjem                      3. søndag i åpenbaringstiden      

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       1. Mos. 22,1-14                    4. Mos. 21,4-9                      5. Mos. 8,2-3

NT:                        Hebr. 4,14-16                       2. Kor. 5,18-21                     1. Kor. 10,16-17

Evangelietekst:     Joh. 11,45-53                        Joh. 3,11-16                         Joh. 6,24-36

 

 

 


Fortelling:                2. Mos. 12,1-28


Poetisk tekst:         Salme 103,3 / 4 / 5 Omkved: v. 2

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Midtfaste er dagen da kampmotivet viker for gleden tradisjonelt. Dagens latinske navn, ”laetare” er hentet fra Jes. 66,10 og betyr ”gled dere”. Dette er en søndag det bør feires nattverd. Tidligere handlet tekstene om brød, brød fra himmelen, manna i ørkenen, både i 1. og 2. rekkes tekster. I 2011 ble 5. søndag i faste tatt bort og i stedet ble Maria Budskapsdag plassert fast på siste søndag før Palmesøndag. Det gjorde at man valgte å følge opp tematikken fra 5. søndag i 1. og 2. rekkes tekster, mens 3. rekke har beholdt brødteksten. 1. og 2. rekkes tekster fokuserer på forsoningen med et blikk framover mot påsken, og Jesus Kristus som mellommann for en ny pakt.

Første rekkes GT-tekst er fortellingen om Abraham som er villig å ofre Isak på Guds befaling. I siste liten blir Abraham stoppet og han får en vær å ofre i stedet for Isak. Epistelteksten forteller om øverstepresten som skal lide og som er prøvet i alt, men uten synd, mens evangelieteksten er hentet fra fortellingen om hvordan øverstepresten Kaifas taler profetisk om at det er bedre for ett menneske å dø for folket, enn at hele folket går til grunne.

I annen rekkes GT-tekst finner vi fortellingen om kobberslangen som reddet folket i ørkenen fra Guds straff. Epistelteksten taler om forsoningen, om hvordan Gud selv formaner oss til å la oss forsone med Gud. Evangelieteksten tar opp igjen tematikken fra GT-teksten i det Jesus forteller at Menneskesønnen skal løftes opp på samme måte, for at verden skal bli frelst ved ham.

Tredje rekke har en GT-tekst som forteller om hvordan folket fikk manna i ørkenen for å overleve og hvordan dette skal minne oss om at vi ikke lever av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn. I epistelteksten skriver Paulus at Jesu kropp og blod i nattverden gir oss del i Kristi kropp og fører oss sammen til én kropp. Evangelieteksten er Jesu tale til folket etter brødunderet, der han sier at han er livets brød.

 

Liturgisk analyse

Fortsatt er dette en søndag hvor det passer godt å ha nattverd, spesielt bør man ha det når det er 3. rekke, men også de to andre rekkene innbyr til å dele måltidet som han som døde for oss har innstiftet.

 

Salmeforslag (gamle salmenummer)

NoS 132 – O Herre, la mitt øye

NoS 873 – Jeg er livets brød

 

Salmelister

873

487

870

 128

128

128

128

 

 

 

 

943

132

132

127

336

 

 

     98,1-3

    *

    710

  321,1-3

    338

    338

      327

 

 

131,1-2

710

*

321,4-6

133

141

376

 

 

951

951

 

951

951

951

951

 

 

 

 

 

146

633

145

 

 

 

 

611

877

138

138

646

 

 

 

128

Fam.gudstj.

Fam.gudstj.

133

336

059

164

 

 

* To små fisker og fem små brød