ADVENTSTIDEN

3. søndag i adventstiden

 

Hjem                      4. søndag i adventstiden  

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Jes 35,1-10                           Jes 40,1-5                             Mal 4,4-6

NT:                        1 Kor 3,18-23                       Jak 5,7-8                              2 Pet 1,19-21

Evangelietekst:     Matt 11,2-11                        Luk 3,7-18                           Joh 5,31-36

 

 


Fortelling:                Dan 6,4-24


Poetisk tekst:         Luk 1,78/ 79 Omkved: v 68

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Tredje søndag i advent er Døperen Johannes en sentral skikkelse. Vi får høre Jesus fortelle hvem han er og hvordan folk reagerte på det han gjorde. Det kan nærmest sees på som en advarsel til oss, der vi blir oppfordret til å rydde vei for Herren (Jes. 40,3). Det er den av adventssøndagene som har det tydeligste botspreget. Den som rydder vei for Gud kan være nødt til å bøye kne og bekjenne sin synd og kanskje også faktisk rydde i sitt liv, for å gi Gud plass. Profeten Jesaja taler om han som kommer for å straffe, men også for å frelse, om dom og tilgivelse.

Evangelieteksten i 1. rekke, forteller om at Døperen Johannes sitter i fengsel og sender sine disipler til Jesus for å spørre om han er den som skal komme. Jesus viser til sine gjerninger, men peker også på Døperen, budbæreren og botspredikanten som har gått foran og ryddet vei for Jesus. I 2. rekkes evangelietekst er det Døperen som er den som taler, kaller til omvendelse og peker på ham som skal komme etter. I evangelieteksten etter 3. rekke er det igjen Jesus som taler og nå viser han til Døperens vitneutsagn, som en bekreftelse på hans egen person. Samtidig peker Jesus på at hans gjerninger er sterkere vitner om ham enn det Johannes har sagt.

Liturgisk analyse

Vi møter den siste av den gamle pakts profeter, Døperen Johannes, i dag. Vi står på grensen mellom den gamle og den nye pakt. De to fetterne, Johannes og Jesus, født med et halvt års mellomrom. Det gamle er på vei ut, samtidig har Johannes en oppgave, han skal rydde vei i menneskenes hjerter for det nye, for Jesus Kristus. Johannes er den siste av de gamle, hans oppgave er å peke på Jesus, på den nye pakt, mens han selv, slik som Moses må stå utenfor og skue inn i landet uten selv å komme dit.

Det er viktig denne dagen å ikke miste ham av syne som er hovedperson i adventstiden, Jesus Kristus. Også i dag er det ham vi skal møte. Johannes er der for å vise oss veien til omvendelse og bot. Det er Jesus som forteller om Johannes i dag og han gjør det som trøster og sjelesørger. Jesus driver sjelesorg overfor tvilende og kjempende sjeler. Søndagens botspreg står ikke i motsetning til dette. Det å rydde vei for Herren kan også handle om å rydde tvil og anfektelser av veien, slik at Herren kan komme til oss og vi ikke tar anstøt av budskapet om ham. 

Salmeforslag

NoS 12 – Rydd vei for Herrens komme

 

 

 

Salmelister

  26,1-3

  26,1-3 / 3

 

 

 

  12

 438

 

 

 

  16,1-3

 331

 

 

 

  21

  97

 

 

 

    1

  12