ADVENTSTIDEN

4. søndag i adventstiden

 

Hjem                      Julaften                            

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Rut 4,13-17                          Mika 5,1-4a                         Sef 3,14-17

NT:                        Rom 15,8-13                        Fil 4,4-7                                2 Kor 1,18-22

Evangelietekst:     Luk 1,46-55                         Luk 1,39-45                         Matt 1,18-25

 


 

Fortelling:                Luk 1,39-45


Poetisk tekst:         Salme 145, 10 / 11 / 12 Omkved: v 13

 

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Den siste søndagen i adventstiden er nå tilegnet Herrens mor, Maria, og den er preget av gleden. Dette er en gammel tradisjon som går helt tilbake til middelalderens. I dag kommer vi nær inkarnasjonens under og dagen får en lys og forventningsfull undertone. Evangelietekstene til 1. og 2. rekke er hentet fra Maria budskapsdag og vi finner dem igjen der, mens 3. rekkes evangelietekst kommer igjen allerede julenatt. 1. rekke knytter nå sammen Rut og Maria, Davids oldemor og Jesu mor settes her inn i historien om Jesu tilblivelse. I 2. rekke er nå Mika en av lesetekstene, profetens ord om fredsfyrsten som skal komme fra Betlehem er nå flyttet til 4. søndag i adventstiden i stedet for på julaften, der vi fant teksten tidligere. Evangelieteksten forteller om Marias møte med Elisabet. 3. rekke forteller Josefs historie om Jesu unnfangelse og fødsel.

 

Liturgisk analyse

 

Salmeforslag

NoS 3 – Å kom, å kom, Immanuel

NoS 19 – Kom, konge, kom i morgenglans

NoS 20 – Konge er du visst

NoS 118 – Alle kilder bryter frem i glede

NoS 119 – Vi synger med Maria

 

 

Salmelister