ÅPENBARINGSTIDEN

Såmannssøndag

 

Hjem                      Kristi forklarelsesdag

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Jes. 55,8-13                          Jer. 20,7-9                            5. Mos. 6,1-9

NT:                        Hebr. 4,12-13                       Rom. 10,13-17                     2. Tim. 1,1-5; 3,14-17

Evangelietekst:     Luk. 8,4-15                           Mark. 4,26-34                       Mat. 13,24-30

 

 

 


Fortelling:                Luk. 8,4-15


Poetisk tekst:         Salme 99, 4a / 5  Omkved: v. 9a

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Dagens gamle navn er søndag Seksagesima, den sekstiende dag før påske. Hos oss har dagen fått navnet Såmannssøndagen etter 1. rekkes evangelietekst – lignelsen om såmannen, Luk. 8.

Mange menigheter har offer til Bibelselskapet på denne søndagen og fokuserer på ulike måter på Bibelen. Guds ord skal nå videre ut og dypere inn i mennesker.

Jesus møter oss som såmannen denne dagen. I liknelsen om såmannen, Luk. 8, er det såkornet som står i fokus, som bilde på Guds ord og med en enorm kraft. Fra det Gamle testamentet taler Gud til oss gjennom profeten Jesaja, om såkornet som bilde på ordet fra Gud og at dette ikke vender tomt tilbake. Evangelieteksten for 2. rekke består av to lignelser, før om såkornet og så om sennepsfrøet. Kraften i kornet/frøet er stort, slik kraften i Guds ord er, jfr. Hebr. 4,12-13 (NT-tekst 1. rekke).

 

 

Liturgisk analyse

Dagen preges selvfølgelig for mange av oss av at det også er Bibeldagen og menighetens ofring går til Bibelselskapet. Guds ord har en lang og virkekraftig historie og det kan være på sin plass å trekke fram eksempler fra denne. Se på materialet som kommer fra Bibelselskapet! Hva med å bruke konfirmanter, 5. klassinger (hvis de får utdelt Bibler i løpet av året) eller andre barnegrupper denne dagen og ta dem aktivt med inn i gudstjenesten og arbeidet med å så Guds ord til menigheten i dag.

 

Salmeforslag

 

 

Salmelister