ÅPENBARINGSTIDEN

Kristi åpenbaringsdag

 

Hjem                      2. søndag i åpenbaringstiden      

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Jes 60,1-6                             Jes 49,1-7                             Jes 51,4-8

NT:                        Ef 3,1-7                                Rom 15,4-6                          2 Kor 4,1-6

Evangelietekst:     Matt 2,1-12                           Luk 2,40-52                          Joh 12,42-47

 

 

 


Fortelling:                Matt 2,1-12


Poetisk tekst:         Salme 72, 10a / 10b-11 / 12 Omkved: Salme 95,6

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.

Hos oss var den høytidsdag fram til 1770, da den ble flyttet til søndagen etter 6. januar. Dagen beholdt navnet, Hellige Tre Kongers Dag helt fram til 1918. Da ble dagen igjen flyttet, nå til første søndag etter nyttår og fikk navnet Kristi åpenbaringssøndag. Dagen har blitt en misjonens dag i vårt kirkeår.

I Østkirken ble dagen den store dåpsdagen, på grunn av at det var dagen for Jesu dåp. Tiden før, altså adventstiden ble da forberedelsestid for dåp og fikk et botspreg. Hos oss har forbindelsen med Jesu dåp vært brutt lenge. Fra reformasjonen har vi hatt tekster om Jesu dåp på Fastelavnssøndag, fram til man i 1977 la tekstene om Jesu dåp til 1. søndag etter Kristi åpenbaring.

Tekstene vi har i dag peker på Jesus som verdens lys. Han skal være et lys som skinner i mørket for alle mennesker i verden. I første rekkes tekster taler Jesaja om at Herrens herlighet åpenbares for Israel og at folkeslagene skal vandre mot Herrens lys. NT-teksten forteller at også hedninger har fått del i troen. Evangeliet etter første rekke er fortellingen om vismennene som følger stjernen og kommer til Jesus med gaver. Andre rekkes GT-tekst taler om et lys for folkeslagene, mens NT-teksten taler om at vi skal ha håp i det som står skrevet i tekstene. Evangelieteksten er fortellingen om Jesus som tolvåring i tempelet. Tredje rekke har også en tekst fra Jesaja og her taler han om Guds frelse som skal vare til evig tid. NT-teksten forteller om Gud som har latt lyset skinne i våre hjerter. Evangelieteksten gir oss et Jesus-ord fra Johannes, der Jesus taler om at han er et lys som har kommet til verden, og at han skal frelse verden.

 

Liturgisk analyse

 

 

Salmeforslag

NoS 98 – Kristus er verdens lys

NoS 419 – Jesus, du er den himmelveg

 

Salmelister

585

98

72

 

 

036

29

92

 

 

    98

    547

  42,1-3

 

 

103

93,1-4

93

 

 

0103

638,1-3

634

 

 

 

 

29

 

 

479

86

86