ÅPENBARINGSTIDEN

2. søndag i åpenbaringstiden

 

Hjem                      3. søndag i åpenbaringstiden      

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Jes 42,1-6                             2. Mos. 1,22-2,10                 Jes 53,6-9

NT:                        Apg. 18,24-19,7                   Ef. 1,7-12                             Kol. 1,15-120

Evangelietekst:     Matt 3,13-17                         Mark. 1,3-11                         Joh. 1,29-34

 

 

 


Fortelling:                Matt. 3,13-4,11


Poetisk tekst:         Jes. 12,2 / 4 / 5  Omkved: v. 3

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Det er viktig at vi beholder lyset og gleden fra jula og Kristi Åpenbaringsdag videre inn i åpenbaringstiden. Her skal Guds herlighet igjen og igjen åpenbares for oss, søndag etter søndag. 2. søndag i åpenbaringstiden er dagen for Jesu dåp og gjennom den åpenbares hans herlighet, ”Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.”, Matt. 3,17.

Tekstene peker på Jesus Kristus, la også oss gjøre det på denne dagen, peke på Guds Sønn og male Guds herlighet for menneskene i dag.

Liturgisk analyse

 

 

Salmeforslag

NoS 121 – Her ser jeg et tålmodig lam

 

Salmelister

 98

93,1-4

 

 

 

105

93,5-7

 

 

 

    591

    336

 

 

 

321,1-3

299

 

 

 

650

 

 

 

 

658

 

 

 

 

598

596