ÅPENBARINGSTIDEN

2. søndag i åpenbaringstiden

2. rekke

 

 

Hjem                                          2. søndag i åpenbaringstiden – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Mark. 1,3-11

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

 

Dogmatisk analyse

 Jesus – Frelseren; Herrens lidende tjener, Jes. 53; Guds lam, Joh. 1,29.36; 1. Pet. 1,19; Joh. Åp. 5,6; 12,11. – linken til Jesu lidelse og død, han ”som bærer verdens synd”.

Guds Sønn; hebr. sønn en som får sin identitet bestemt gjennom et tilknytnings- og avhengighetsforhold; om Israels-folket, 2. Mos. 4,22; Jes. 43,6; Hos. 11,1; Preeksistens, ”Gud sendte sin Sønn”, Rom. 8,3; Gal, 4,4; kfr. Joh. 3,16; Johanneisk, Faderen og Sønnen, Joh. 5,19ff; 1. Joh. 2,23f og andre steder.  Messias = Guds Sønn, 2. Sam. 7,14; Sal. 2,7; 89,27f.

Åndens gjerning i forbindelse med Jesu dåp, Matt. 3,11 par.

Liturgisk analyse

 Det er under to uker siden Nyttårsdag, Jesu navnedag. Husk linjene og navnets betydning, Herren frelser.

 

Prekendisposisjoner

Til familiegudstjeneste se ”I morgen er det søndag”, Laila Riksaasen Dahl.

Å gjøre oss til ett med Guds rettferdighet (etter C.H. Martling)

1.     Med sin dåp gjør seg Kristus til ett med oss

2.     Med vår dåp til Kristus blir vi til ett med Guds rettferdighet

3.     Vårt liv fra dåp til død skal være et liv i Guds rettferdighet

 

Salmeforslag

NoS 121 – Her ser jeg et tålmodig lam

 

Salmelister

 98

93,1-4

 

 

 

105

93,5-7

 

 

 

    591

    336

 

 

 

321,1-3

299

 

 

 

650

 

 

 

 

658

 

 

 

 

598

596