JUL OG NYTTÅR

Nyttårsaften

 

Hjem                      Nyttårsdag                       

 


                              1. rekke                                2. rekke                                3. rekke

GT:                       Fork 3,1-2.4-7.11a               Jer 29,10-14                         Klag 3,22-26

NT:                        1 Pet 1,22-25                        2 Pet 3,13-15a.17-18            1 Joh 1,5-7

Evangelietekst:     Luk 13,6-9                            Joh 14,27                              Matt 11,25-30

 

II

III

F

 

Fortelling:             1 Mos 28,10-29,1

Poetisk tekst:         Salme 121, 1 / 2 / 3-4 Omkved: v 8

 


 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Nyttårsaften har hos oss bare hatt faste tekster siden 1977. For mange er dagen en tid til å se tilbake på året som har gått og gjøre opp regnskap. Samtidig ligger det en forventning til det nye året som ligger foran. Teksten peker i litt forskjellig retning. Fra GT har vi en lovsang fra Salmenes bok. Gjennom den kan vi få juble ut vår glede over en nådig Gud, som er rik på miskunn. Epistelteksten fra Johannes første brev taler om tilgivelse og om å vandre i Guds lys. Evangeliet denne dagen er hentet fra Lukas og handler om fikentreet, tematisk handler det om regnskap og vekst. Kollektbønnen taler om Jesus som ”troen opphavsmann og fullender” og den lar oss vende blikket bakover på året som har gått og framover mot det nye året.

 

Liturgisk analyse

Valg av tidspunkt for gudstjenesten denne dagen setter sitt preg på den, selv om forskjellene ikke trenger å være så store. Flere steder velger man å ha en minnegudstjeneste på ettermiddagen, der de som har mistet noen det siste året blir invitert. Dagens tekster kan være en god ramme for en slik gudstjeneste, med rom for å se tilbake på livet som har vært og samtidig se framover mot det nye, alt i rammen av Guds nærvær. Andre steder velger man å ha gudstjeneste like før midnatt, på vei ut av det gamle året og på terskelen til det nye. Det er en liturgisk øvelse i tidsberegning, hvis gudstjenesten skal være ferdig akkurat kl. 24.00.

 

Salmeforslag

NoS 56 – Deilig er jorden

v. 2 Tider skal komme,

tider skal henrulle

 

Salmelister

578

 

 

 

 

905

 

 

 

 

    706

 

 

 

 

716

 

 

 

 

56