JUL OG NYTTÅR

Julaften

 

Hjem                      Julenatt                             Juledag       

 


                              Alle år

GT:                       Jes. 9,1a.2.6-7                                                                   

NT:                        1. Joh. 1,1-4                                                                     

Evangelietekst:     Luk. 2,1-20                                                                       

 

 

Poetisk tekst:         Salme 96,1 / 3 / 11 Omkved: v 2

 


 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Julaften er fest og glede og gave. Det lille barnet i krybben er Guds gave til oss. Vi kan glede oss over et nyfødt barn. Kollektbønnen vender våre tanker videre i bønnen om å få leve i hans lys, leve i Guds Sønns lys. Det er en bønn vi kan ta med oss gjennom hver dag – Gud, la meg leve i Jesu lys.

Engelen som møtte hyrdene på marken var budbærer og sendte dem for å se, finne og vitne om frelseren. Når julens budskap går over jorden i dag, står vi i en 2000-årig tradisjon, som startet med hyrdene på marken. Dette budskapet skal vi ikke bringe ut bare på julaften, men hver dag – ”Oss er en evig Frelser født!” (NoS 57, Deilig er jorden)

Liturgisk analyse

Det er julaften og tradisjonen hos oss er blitt korte julaftensgudstjenester for hele familien. Her møter vi folkekirken, mange ser det som naturlig å begynne feiringen av dagen i kirka. Bare få av de som kommer i dag kommer på de øvrige gudstjenestene i jula.

Salmeforslag

Å sette opp salmer på en dag som julaften er på en måte et minefelt. De aller fleste steder har sine tradisjoner og folket forventer det samme som i fjor. Her setter jeg opp noen forslag, men ingen salmeliste. Der jeg er går det i det samme fra år til år.

NoS 56 Deilig er jorden, jfr. ovenfor, siste linje, siste vers

NoS 52 Det kimer nå til julefest

NoS 70 Det lyser i stille grender

S97 7 Nå tennes tusen julelys