PREKENHJELP

Tilbake

 


 

I løpet av arbeidet med disse sidene har jeg innimellom stoppet opp og lurt på om jeg er i stand til å gjøre rede for de ulike problemstillinger på en god måte. Jeg er ingen ekspert, men jeg lever i kirkeåret og arbeider med prekentekster nesten hver uke. Jeg kjenner mine behov og jeg prøver å gi deg en oppsummering av bakgrunnsmaterialet, uten at jeg har tilgang til alt. Hvilken litteratur jeg har hatt tilgang til finner du her.

 

Jeg har tatt for meg de ulike søn- og helligdager i kirkeåret. For hver søndag vil du de to tekstrekkene i tillegg til tilleggstekstene. På hver søndag vil du derfor finne tre ulike sider. Sidene for de to tekstrekkene er lagt opp slik:

 

·        Du finner dagens tekster rett under overskriften. Ingen tekster er skrevet ut, men det er satt opp hvor du finner dem i Bibelen.

·        Til dagen forteller om dagen i kirkeåret. Her trekkes alle tekster mer eller mindre inn. Videre i arbeidet er det evangelieteksten som behandles. Noen ganger settes en av de andre tekstene opp som prekentekst. Etter hvert vil du også kunne finne litt om disse.

·        Oversettelse og tekstkritikk er en gjennomgang av teksten der jeg kun trekker fram tekstkritisk interessante ting og ord og uttrykk som trenger en nærmere forklaring. Du vil ikke finne en oversettelse av grunnteksten her.

·        Eksegetisk analyse er kommentarer til teksten. I hvilken sammenheng står teksten? Finnes det parallelltekster? Hva mente evangelisten/forfatteren? Hva er tekstens høydepunkt? Her prøver jeg å holde meg til teksten der og da. Hva teksten har å si oss i dag vil komme i senere punkter. Her vil du finne en god del stoff som ikke vil være aktuelle å ha med i prekenen, men som forteller om teksten og hjelper oss til å forstå den.

·        Dogmatisk analyse er et arbeid som setter fokus på dogmatiske aspekter ved teksten. Her vil du finne stoff til læreprekener, men også til andre typer prekener. Det blir ingen gjennomgang av hele dogmatikken, men en antydning og noen smakebiter. I løpet av et år har vi mulighet til å berøre mange dogmatiske spørsmål, slik som treenigheten, Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd, antropologien, skapelsen, synden, nåden, kirken, kallelsen, troen, omvendelsen og mange flere.

·        Liturgisk analyse setter fokus på kirkeåret og liturgien. På høytidsdager er det naturlig å ta hensyn til kirkeårets festtema. Andre dager vil ikke dette ha like stor betydning. Allikevel er det viktig å se dagene i sammenheng og være seg bevisst hvor vi er i kirkeåret, når vi velger tema for prekenen. Hvor vi legger tyngdepunktet i prekenen kan styres vel så mye av hvor vi er i kirkeåret, som hva vi har funnet ut om teksten i den eksegetiske analysen.

·        Prekendisposisjon er et forsøk på å vise noen maler for selve prekenen. Her vil du noen ganger finne flere og andre ganger kanskje bare en. Alternativt vil det noen dager bare være antydninger til noen punkter i en preken. Det er veldig personlig hvordan vi utformer prekenen, prøv å finn din egen disposisjon for på den måten blir prekenen din egen. Ikke la et forslag til disposisjon bli en tvangstrøje, se på det som et tips som kan brukes helt eller delvis eller ikke i det hele tatt.

·        Salmeforslag kan noen ganger være fint å få med på veien i arbeidet med dagen. Jeg vil ikke sette opp ferdige salmesedler for de ulike dagene. Derimot en eller flere salmer som kan passe på dagen og kanskje også noen ord om den og hvordan den kan brukes inn i prekenen.

 

Ønsker du å skrive ut sidene er det bare å gjøre det. Bakgrunnsfargen vil ikke komme med på utskriften og du vil altså få ut et hvitt ark med teksten på. Vær oppmerksom på at margene ikke alltid vil være helt riktige.

 

Jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger på disse sidene, både ris og ros. Si i fra hvis du finner noe som er direkte feil og påpek gjerne ting du savner.

 

Sidene er laget ut fra mitt eget behov og savn. Når jeg begynte å bruke internett i prekenforberedelser fant jeg fort mange sider med prekener eller tekstmeditasjoner, men savnet en side som kunne hjelpe meg inn i teksten. Fortsatt vil jeg gå inn på ulike prekensider og la meg inspirere av det andre har gjort og stjele litt her og der. Du finner linker til noen slike sider nedenfor.

 

Hovedsiden

 

Linker til prekensider: