PREKENHJELP

Tilbake                     Til informasjonssiden

 


 

LITTERATURLISTE

 

Jeg benytter meg først og fremst av min egen bokhylle i dette arbeidet. I tillegg bruker jeg annen litteratur i den grad jeg har tilgang til den. Det betyr at en kommentar jeg har brukt til noen søndager, kanskje ikke er brukt i det hele tatt neste gang det er en tekst fra samme skrift.

Nedenfor finner du en oversikt over litteratur jeg på ulike måter har brukt i dette arbeidet.

 

 

 

Bibelutgaver:

Bibelen, Det norske bibelselskap, 1978/85       - den utgaven er brukt fram til og med oktober 2011

Bibelen, Det norske bibelselskap, 2011    -  den utgaven er tatt i bruk i november 2011

Dette betyr at det i gjennomgangen vil finnes henvisninger til begge disse bibeloversettelsene, uten at det er spesielt markert. Begge finnes på bibelen.no.

 

Kommentarer:

C K Barrett – The Gospel According to St John – SPCK 1978

Bo Giertz – Förklaringar till Nya testamentet, førsta delen – Verbum, 1984

Bo Giertz – Forklaringer til Det nye testamente, 1-3 – Lunde, 2004

Joel B. Green – The Gospel of Luke – NICNT, 1997

Daniel J. Harrington, S.J. – The Gospel of Matthew – SPS, 1991

René Kieffer – Johannesevangeliet 1-10 og 11 – 21, KNT – EFS-förlaget, 1987

Hans Kvalbein – Fortolkning til Matteusevangeliet – Luther forlag, 1998

Edvin Larsson – Apostlagärningarna 1-12 og 13-28, KNT – EFS-förlaget, 1983

I. Howard Marshall – Commentary on Luke – NIGTC, 1989

Robert H. Mounce – The Book of Revelation – NICNT, 1998

K. Myhre, J. O. Mæland og K. Valen – Salmenes bok, Bind I og II – Bibelverket, Luther forlag, 1985

Oddvar Nilsen – Daglig bibelkommentar, bind 1-7 – Filadelfiaforlaget A/S, 1988

Første Mosebok, En kommentar – Magne Sæbø, red, Gyldendal Norsk forlag, 1981

 

Dogmatisk litteratur:

Per Lønning – Kristen tro – Universitetsforlaget, 1989

Ole Modalsli og Leif Gunnar Engedal – Evangelisk tro – Luther, 1980

Aksel Valen-Sendstad – Kristen dogmatikk – Luther, 1979

 

Øvrig litteratur:

Fra søndag til søndag. Et møte med kirkeårets tekster, 1. rekke – Verbum 1998

Hverdag Søndag Hverdag, et møte med kirkeårets tekster, 1. rekke – Verbum 1989

Hverdag Søndag Hverdag, et møte med kirkeårets tekster, 2. rekke – Verbum 1989

Studiebibelen

The Greek New Testament – UBS, 1984

 

Laila Riksaasen Dahl – I morgen er det søndag, 1. rekke – IKO-forlaget 1994

Laila Riksaasen Dahl – I morgen er det søndag, 2. rekke – IKO-forlaget 1995

Harald Kaasa Hammer – La tekstene tale, Eide forlag 2011

Tore Kopperud – På vandring gjennom kirkeåret – Nye Luther forlag, 1992

Ole Chr. M. Kvarme – Åtte dager i Jerusalem – Verbum, 1996

Bjarne Lindbekk – Et nådens år, Vandring gjennom kirkeåret I – Ansgar, 1993

Bjarne Lindbekk – Fornedret og opphøyd, Vandring gjennom kirkeåret II – Atheneum Forlag 1995

Bjarne Lindbekk – Det nye livet, Vandring gjennom kirkeåret III – Atheneum Forlag 1995

Carl Henrik Martling – Mitt i verkligheten, Advent – pingst – Förlagshuset Gothia1983

Carl Henrik Martling – Mitt i verkligheten, Trefaldighetstiden – Förlagshuset Gothia1983