ADVENTSTIDEN

2. søndag i adventstiden

 

Hjem                      3. søndag i adventstiden  

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Salme 33,18-22                    Jes 65,17-19                         Jes 2,1-5

NT:                        Hebr 6,13-19a                      1 Kor 15,50-57                     Heb 10,35-39

Evangelietekst:     Joh 14,1-4                            Luk 21,27-36                       Joh 16,21-24

 

 


Fortelling:                Joh 14,1-11


Poetisk tekst:         Salme 85, 10 / 11 / 12 Omkved: v 14

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

2. søndag i advent kalles gjerne forventningens adventssøndag. Det er Jesu gjenkomst i herlighet som settes i forgrunnen. Når Jesus kommer igjen vil hans kongemakt bli synlig for alle og enhver.

Forrige søndag handlet det om Kongens komme og denne søndagen handler det om Kongen gjenkomst.

Vi venter på at han skal komme, på dagen da Herren gjør sitt verk. Det er en glad og positiv forventning, se Salme 33. 1. rekkes NT-tekst minner oss om at Gud er til å stole på, han holder sine løfter og alle som har søkt tilflukt hos ham kan gripe “håpet som ligger foran oss”. Evangelieteksten i 1. rekke, var tidligere plassert i tiden etter påske, og er hentet fra Jesu avskjedstale. Han taler om det som skal komme og beroliger sine disipler med at det er mange rom hos Gud og de vet veien til Jesus går. 2. rekke er mer formanende i sin karakter, selv om det også her er en positiv forventning. GT-teksten fra Jesaja tegner det nye Jerusalem der gråt og klageskrik ikke lenger skal finnes. NT-teksten taler om hvordan vi skal bli forvandlet og at dette skal skje brått, “ved det siste basunstøt”. Evangelieteksten fra Lukas taler om Menneskesønnens komme, at vi skal lære av fikentreet og om å våke og be. 3. rekkes tekster vil få oss til å se forbi smerten og ikke la oss skremme, men se gleden ved Jesu gjenkomst. GT-teksten fra Jesaja taler om hvordan alle folk skal strømme til Herrens tempelberg på de siste dager og der skal dommen stå. Hebreerbrevsteksten minner oss om å holde fast ved frimodigheten, være utholdende og slik bli berget på den siste dag, da Guds rettferdige “skal leve ved tro”. Evangelieteksten er igjen hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene og sammenligner engstelsen vi føler i møte med Jesu gjenkomst med engstelsen en kvinne føler i møte med fødselen, og slik som hennes smerter er over og glemmes i møte med et nyfødt barn, slik skal også vi glemme når vi har kommet igjennom til den andre siden.

 

Liturgisk analyse

Vi er på 2. søndag i advent, det er adventstidens domssøndag, med en tematikk som ligger nær opp til Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen). Det er viktig å her se forskjellene, vi er i en glad forventningstid og en forberedelsestid. Vi skal ikke ha en ny Domssøndag. Fokus ligger ikke på selve dommen, men på hvordan vi kan gå den forventningsfullt i møte, hvordan vi kan være forberedt på dommens dag. Den som er forberedt på Jesu gjenkomst kan se fram mot den med glad forventning.

 

Salmeforslag

NoS 19 – Kom, konge, kom i morgenglans,

     Ropet som gjentas: Kom, konge, kom!

 

NoS 14 – Jeg løfter opp til Gud min sang

v. 3: Når fikentreet skyter blad,

jeg er så glad,

da vet jeg det blir sommer.

Når himmerikes blomster gror,

For visst jeg tror

Guds rike snarlig kommer!

(…)

NoS 314 – Løftene kan ikke svikte

Omkved: Himmel og jord skal brenne,

høyder og berg forsvinne,

men den som tror, skal finne:

Løftene rokkes ei

 

Salmelister

    28

 

 

 

 

    19

 

 

 

 

            3

 

 

 

 

   14,1-4

 

 

 

 

     4,1-2 + 7

 

 

 

 

 535

 

 

 

 

  12