ÅPENBARINGSTIDEN

Fastelavnssøndag

 

Hjem                      Askeonsdag                     

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Høys 8,6-7                            Jes 53,1-5                             Jes. 52,13-15

NT:                        1 Kor 13,1-7                         1 Kor 1,18-25                       1 Tim 2,1-6a

Evangelietekst:     Joh 17,20-26                         Joh 12,20-33                         Luk 18,31-34

 

 

 


Fortelling:                Mark 8,27-38


Poetisk tekst:         Salme 86,5/6/7 Omkved: v 11a

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Vi er kommet til den siste søndagen i åpenbaringstiden. Blikket vendes nå framover mot det som skal komme, fastetiden. Søndag før faste kalles fastelavnssøndag, som kommer av Fastelabend, festkveld. Tiden for den siste feiringen før fasten er inne og søndag, mandag og tirsdag er de siste dagene før fasten tar til på Askeonsdag.

Evangelietekstene vender blikket mot påske: «Se, vi går opp til Jerusalem». Samtidig som tekstene denne dagen peker klart framover mot faste og påske er dette en dag som skal forberede fasten – ikke foregripe den. Dagen står i overgangen mellom jul og påske, mellom stall og kors.

Første rekkes tekster trekker spesielt fram kjærligheten, fra Høysangen leser vi at den er sterk som døden og at lidenskapen er mektig som dødsriket. Epistelteksten er begynnelsen av kjærlighetens høysang i 1. Kor. 13, der Paulus taler om viktigheten av å ha kjærligheten og om kjærlighetens egenskaper, den kjærligheten som «utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt». Evangelieteksten er hentet fra Jesu avskjedstale i Johannesevangeliet, der Jesus ber for sine om at Guds kjærlighet må være i dem. I andres rekke tekster står Jesus fram som den som ble såret for våre overtredelser i Jesajas tale om den lidende tjener og som den korsfestede i Paulus første brev til korinterne. Evangelieteksten handler om hvetekornet som må dø i jorden. Også i tredje rekke er GT-teksten hentet fra Jesajas avsnitt om Herrens lidende tjener og her pekes på at han skal opphøyes, selv om han er forferdelig tilredt. Epistelteksten er hentet fra Paulus første brev til Timoteus og inneholder en formaning om å be, med begrunnelsen om hvem Jesus er, én mellommann, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Evangelieteksten er hentet fra Lukasevangeliet og handler om hvordan Jesus forbereder de tolv på sin egen lidelse og død, mens de ikke forsto det.

Liturgisk analyse

 

 

Salmeforslag

36,3 – stall og krybbe, kors og død

117 – Se vi går opp til Jerusalem

 

Salmelister (salmenummer fra gammel salmebok)

 128

570

331

336

 

223

133

128

 

    97

    128

    223

    494

 

327

710

335

223

 

124

656

 

 

 

703

658

 

 

597

597

128

598