ÅPENBARINGSTIDEN

3. søndag i åpenbaringstiden

 

Hjem                      3. søndag i åpenbaringstiden      

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       1. Mos. 1,26-31                    Jes. 55,1-3                            2. Mos. 3,13-15

NT:                        Åp. 21,1-6                            Åp. 22,16-17                        1. Kor. 8,5-6

Evangelietekst:     Joh. 2,1-11                           Joh. 4,4-26                            Joh. 1,15-18

 

 

 


Fortelling:                Luk. 2,40-52


Poetisk tekst:         Salme 36,6 / 8 / 9  Omkved: v. 10

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Gjennom tekstene på denne dagen får vi se Jesu herlighet. Første rekkes evangelietekst er bryllupet i Kana, Joh. 2,1-11, der Jesus gjør vann til vin. Her blir Jesu herlighet åpenbart gjennom hans første under. Andre rekke taler om ”livets vann”, Åp. 22,17 og ”levende vann”, Joh. 4. Her passer det å tale om kilden med levende vann. Jesus møter oss som livgiveren. Det er viktig denne dagen at vi holder fokus på Jesus og ikke blir opptatt av kvinnen ved brønnen og hennes liv. Tekstene og plasseringen i kirkeåret peker på Jesu herlighet. La menigheten få se mer av den. Vi er kvinnen ved brønnen, vi kommer med våre skakkjørte liv i møte med Jesus, og vi trenger levende vann.

Husk at åpenbaringstiden er en tid hvor Guds herlighet skal åpenbares for oss gjennom Jesus Kristus. Se til kollektbønnen, der det bes om hjelp til å se Jesu makt og herlighet og drikke av kilden som gir evig liv. Be bønnen i forberedelsene til dagens preken og ta imot det Gud vil la deg se og drikke og gi dette videre.

 

Liturgisk analyse

 

 

Salmeforslag

NoS 89,1 – Ei morgenstjerne klår og fin

NoS 97 – Jesus från Nasaret går här fram

NoS 339 – Jesus Krist, du nådens kjelda

NoS 711 – Du viste oss veien til livet

 

Salmelister

686

278

307

 

 

270

891

272

 

 

   97

   97

   97

 

 

423

98

423

 

 

 

650

642

 

 

535,1-6

873

535

 

 

 

336

479