PREKENHJELP


 

Tilbake til hovedsiden

 

Her finner du linker til andre sider.

 

Prekener, andakter:

Bjørn Egelands prekenside  - her finner du også mange linker til enda flere sider

Geir Sørebøs prekenhjelp

Harald Kaasa Hammers salmeforslag og prekener

Siri og Arve Brunvolls salmeplan

Geir Harald Johannessen

Lundehaugen menighet