JUL OG NYTTÅR

Stefanusdag / 2. juledag

 

Hjem                      Romjulssøndag                

 


                              1. rekke                                2. rekke                                3. rekke

GT:                       Jer 31,15-17                         Salme 86,11-17                    Klag 3,52-57

NT:                        Apg 7,52-60                         Apg 6,8-15                           Fil 1,27-30

Evangelietekst:     Matt 2,16-23                         Matt 10,16-22                       Joh 16,1-4a

 

 

Fortelling:             Matt 2,13-23

Poetisk tekst:         Salme 17, 6 / 7 Omkved: v 8

 


 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Stefanusdagen, har fra tidlig av blitt feiret som martyrdag på 26. desember. Først senere ble feiringen av Jesu fødsel lagt til 25. desember. Sammenhengen er tilfeldig, men allikevel finner vi en dyp sammenheng mellom de to dagene, som fra gammelt av er blitt uttrykt slik:

I går ble Kristus født på jorden. – I dag fødes Stefanus til himmelen.

Vi synger i julesalmen, ”Her kommer, Jesus dine små.” om ”stall og krybbe, kors og død” (NoS 42, v. 3) og her ser vi det tydelig. Ikke bare Jesus skal møte lidelse og død, det skal også hans etterfølgere og i dag møter vi den første, Stefanus.

Det glade budskapet om Gud som sender sin Sønn, Jesus Kristus, som frelser til verden, blir brått avløst av budskapet om hva som vil skje både med Jesus og hans etterfølgere. Evangelieteksten taler om konsekvensene for de som vitner om Jesus. Epistelteksten er den som handler om Stefanus og hans liv. I år handler det om hvordan Stefanus blir stilt innfor Rådet og mange vitner falskt mot ham. I GT-teksten fra Jeremia taler Gud til profeten og oppmaner han til ikke å være redd, fordi Gud vil være med ham. Dette går som en rød tråd gjennom dagens tekster, at Gud er med den som lider på grunn av sin tro. Vi ber for alle som i dag må lide for Jesu navns skyld og om hjelp til å holde fast på bekjennelsen.

 

Liturgisk analyse

Vi står overfor et pedagogisk problem mange steder denne dagen. Folk forventer mer av julens glede og vi kommer med et budskap om trengsler. Dessuten brukes dagen veldig ulikt rundt om i landet. For noen vil det være helt uaktuelt å bruke dagens tekster, fordi det er julens første gudstjeneste i den kirken man er i og derfor velger man å bruke 1. juledag på nytt. Dette er forståelig, selv om man da mister en vesentlig del av Bibelens budskap om martyriet og etterfølgelsens pris. Andre steder, der det har vært gudstjeneste også 1. juledag, er kanskje denne dagen julens dåpsdag. En kirke full av dåpsmenigheten er en spesiell utfordring i forhold til dagens særpreg, midt i julens glede.

Her blir det viktig å prøve å få taket på sammenhengen mellom Jesu fødsel og etterfølgelsens lidelse. Etter at vi har forkynt budskapet om fred på jord, taler Jesus i dag om at han ikke er kommet for å bringe fred til jorden. Det ligger en utfordring i å få tak i sammenhengen og ikke sette de to tingene opp mot hverandre. Dagens tekst taler om at mennesker vil gå i mot hverandre på grunn av Jesus Kristus. Samtidig er Jesus Fredsfyrsten, jfr. Jes. 9,6.

 

Salmeforslag

Salmevalget denne dagen bør preges av at vi er i juletiden, samtidig som dagen har et eget avsnitt i salmeboken, NoS 73 – 80.

Noen julesalmer har med seg lidelsens perspektiv:

NoS 42 – Her kommer, Jesus dine små (se v. 3)

NoS 64 – En krybbe var vuggen (se v. 3)

S97 9 – Leve for Jesus, dø i hans navn – en russisk martyrhymne

 

Salmelister