JUL OG NYTTÅR

Juledag

 

Hjem                      Stefanusdag / 2. juledag   

 


                              Alle år

GT:                       Ordsp. 8,1-2.22-31                                                           

NT:                        Hebr. 1,1-6                                                                       

Evangelietekst:     Joh. 1,1-14                                                                        

 

 

Fortelling:             Luk. 2,1-20

Poetisk tekst:         Salme 98,1a / 4 Omkved: Jes. 9,6 (NoS 915)

 


 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

 ”Vi takkar deg, du Jesus Krist,

at menneske du vart for visst.

Å, frels oss i din nåde.”

(S97 5 Eit lite barn, med frydeskrik)

Det er dagen for det store underet – Ordet ble menneske.

Det er en dag for undring og en dag for glede – undring over det ufattelige og glede over det fantastiske – Ordet ble menneske i Jesus Kristus.

 

Liturgisk analyse

 ”Vi takkar deg, du Jesus Krist,

at menneske du vart for visst.

Å, frels oss i din nåde.”

(S97 5 Eit lite barn, med frydeskrik)

Det er dagen for det store underet – Ordet ble menneske.

Det er en dag for undring og en dag for glede – undring over det ufattelige og glede over det fantastiske – Ordet ble menneske i Jesus Kristus.

 

Salmeforslag

S97 5 – Eit lite barn med frydeskrik

kan vurderes som alternativ til det tradisjonelle høytidsverset

NoS 49 – Å, kom nå med lovsang

     Merk omkvedet: Kom, tilbe ham, Guds under: Vår Herre Jesus Krist.

 

Salmelister

    52

52

59

30

 

    33

49 

49

59

 

    66

93,1-3

    29

    49

 

    05

      47 

    47

    47

 

    31

31 

31

1

 

    68

46

46

46

 

    42

42

42

42

 

    03

45

44

45,1.7-8