ÅPENBARINGSTIDEN

4. søndag i åpenbaringstiden

 

Hjem                      5. søndag i åpenbaringstiden       Såmannssøndag

 


                              1. rekkes tekster:                  2. rekkes tekster:                  3. rekkes tekster:

GT:                       Salme 146,1-10                    2. Mos. 3,10-12;4,10-16       Ordspr. 14,21-22.25.31

NT:                        Rom. 16,25-27                     Rom. 9,20-24                       Fil. 1,20

Evangelietekst:     Luk. 18,35-43                      Joh. 9,1-7.35b-38                 Luk. 13,10-17

 

 

 


Fortelling:                Luk. 18,35-43


Poetisk tekst:         Salme 102, 16 / 17 / 18  Omkved: v. 19b

 

 

Liturgisk analyse       Salmeforslag


 

 

Til dagen

Denne dagen har vi tre evangelietekster som alle handler om helbredelser. Jesu herlighet blir her åpenbart gjennom hans handlinger, gjennom at han helbreder mennesker. Det viktig å se ut over selve helbredelsen og se det større åndelige perspektivet i disse tekstene. Denne dagen har vi tekster som er koblet sammen på en ny måte i vår sammenheng. Vi finner de på ulike steder i kirkeåret i de gamle tekstrekkene. Både 1. og 2. rekkes evangelium handler om blinde som blir helbredet. Tekstene i 1. rekke knyttes sammen av lovprisningen. I alle tre tekstene lovprises Gud. Andre rekke trekker fram smerten og lidelsen, Moses ber fortvilet til Gud om å få slippe å tale med farao, for han, Moses, har ikke ordet i sin munn, han er ingen taler. Epistelteksten taler om oss som skrøpelige krukker som er laget for å gå til grunne, mens evangelieteksten tar opp spørsmålet om hva den blinde eller hans foreldre har gjort, siden han er blind. I 3. rekke helbreder Jesus en kvinne som har vært plaget i mange år av sykdom.

 

 

Liturgisk analyse

 

 

Salmeforslag

 

 

Salmelister