PREKENHJELP

av Hanne Gunntveit Sinkerud, sokneprest i Bjørkelangen og Setskog sokn i Østre Romerike prosti

e-mail: Hanne.G.Sinkerud (alfakrøll) prekenhjelp.net

 

Litteraturliste

Linker

om PREKENHJELP

Register over tekstene i bibelrekkefølge

Gamle tekstrekker (her finner du det som lå ute tidligere)

 

 

Fra og med 27. november 2011 gikk Den norske kirke over til tre tekstrekker, og samtidig ble også navnet til en del dager endret og tekstutvalget er forandret. Merk særlig at alle dager nå får en fortellertekst og en poetisk tekst.

Oppdateringene til nye tekstrekker tar tid, og gjøres når tiden strekker til. Tekster som har vært brukt tidligere kan du også finne i blant gamle tekster (link ovenfor). I min blogg legger jeg jevnlig ut prekener jeg har holdt, så der kan man finne prekener over tekstene fra tidligere år.

4. søndag i treenighetstiden er oppdatert (8. juni 2016), link nedenfor.

 

Adventstiden

Jul og nyttår

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påsketiden

Pinse

Treenighetstiden

Merkedager og temadager

 

Adventstiden

1. søndag i adventstiden

2. søndag i adventstiden

3. søndag i adventstiden

4. søndag i adventstiden

 

 

 

 

 Tilbake

Jul og nyttår

Julaften

Julenatt / Ottesang

Juledag

Stenausdag / 2. juledag

Romjulssøndag

Nyttårsaften

Nyttårsdag

 

 

 

 Tilbake

Åpenbaringstiden

Kristi Åpenbaringsdag

2. s. i åpenbaringstiden

3. s. i åpenbaringstiden

4. s. i åpenbaringstiden

5. s i åpenbaringstiden

6. s. i åpenbaringstiden

Såmannssøndag

Kristi forklarelsesdag

Fastelavnssøndag

 

 

 

 

 

Tilbake

Fastetiden

Askeonsdag

1. søndag i fastetiden

2. søndag i fastetiden

3. søndag i fastetiden

4. søndag i fastetiden

Maria Budskapsdag

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Langfredag

 

 

 

 

 Tilbake

Påsketiden

Påskenatt

Påskedag

2. påskedag

2. s. i påsketiden

3. s. i påsketiden

4. s. i påsketiden

5. s. i påsketiden

6. s. i påsketiden

Kristi himmelfartsdag

Søndag før pinse

 

 

 

 

Tilbake

Pinse

Pinseaften

Pinsedag

2. pinsedag

 

 

 

 

 

 Tilbake

Treenighetstiden

  Treenighetssøndag

   2. s. i treenighetstiden

   3. s. i treenighetstiden

  4. s. i treenighetstiden

   5. s. i treenighetstiden

  6. s. i treenighetstiden

  7. s. i treenighetstiden

   8. s. i treenighetstiden

   9. s. i treenighetstiden

10. s. i treenighetstiden

11. s. i treenighetstiden

12. s. i treenighetstiden

13. s. i treenighetstiden

14. s. i treenighetstiden

15. s. i treenighetstiden

16. s. i treenighetstiden

17. s. i treenighetstiden

18. s. i treenighetstiden

19. s. i treenighetstiden

20. s. i treenighetstiden

21. s. i treenighetstiden

22. s. i treenighetstiden

23. s. i treenighetstiden

24. s. i treenighetstiden

25. s. i treenighetstiden

26. s. i treenighetstiden

27. s. i treenighetstiden

Domssøndagen / Kristi kongedag

 

 

 

 

  Tilbake

 

 

 

Merkedager og temadager

Lysmesse

Kyndelsmesse

(2. februar)

Samefolkets dag

(6. februar)

1. mai

17. mai

Sankthansdagen / Jonsok

(24. juni)

Olavsdagen / Olsok

(29. juli)

Mikkelsmesse

(29. september)

Høsttakkefest

Bots- og bønnedag

(siste søndag i oktober)

Reformasjonsdagen

(31. oktober)

Allehelgensdag

(første søndag i november)

Minnedag

For skaperverket

For kristen enhet

For rettferdighet og fred

For forfulgte

 

 

 

 

 

 

Tilbake